Bornhof Finance

Doelstelling, missie en kernwaarden

Doelstelling
De doelstelling van Bornhof Finance luidt:
Zowel uit zichzelf als uit haar opdrachtgevers “het beste naar boven” halen.

Missie
Om deze doelstelling kracht bij te zetten heeft Bornhof Finance de volgende missie
geformuleerd:
Het op een professionele en proactieve wijze, aanbieden van dienstverlening die bijdraagt aan een rendabele meerwaarde voor haar opdrachtgevers. Tevens het op een resultaat- en oplossingsgerichte wijze samenwerken, zodat te allen tijde het beste resultaat wordt bereikt voor haar opdrachtgevers. Kwaliteit en vakmanschap zijn hiervoor het uitgangspunt.

Kernwaarden
De kernwaarden van Bornhof Finance zijn: