Bornhof Finance

Bornhof Finance besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op deze website. Bornhof Finance is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Bornhof Finance openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.