Bornhof Finance

De juridische structuur van uw onderneming

Soms is het verstandig om de rechtsvorm van uw onderneming om te zetten in een B.V.. Afhankelijk van uw huidige rechtsvorm bestaan er verschillende fiscale faciliteiten.

Kiest u voor een B.V.? Dan kunt u ook nog kiezen of dat er één of meerdere moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld ook een holdingstructuur met meerdere werkmaatschappijen opzetten. En zo zijn er nog veel meer situaties en vraagstukken denkbaar. Het kiezen van de voor u optimale oplossing vergt specifieke kennis van de fiscale (on)mogelijkheden. Wij hebben deze kennis en kunnen u met raad en daad ter zijde staan.

Herstructurering
Er kunnen verschillende redenen zijn om de juridische structuur van uw onderneming te wijzigen. Hierbij kan in hoofdlijnen onderscheid worden gemaakt tussen:

Fiscale aspecten met het oog op:
• toekomstige overdracht van de onderneming
• huidige en verwachte rendementen van de onderneming
• verkoopbaarheid c.q. mogelijkheid tot participatie
• aansprakelijkheid

Herstructurering om meerdere redenen
Herstructurering staat sinds jaar en dag volop in de belangstelling. Bedrijven zijn altijd in ontwikkeling en ondernemers blijven op zoek naar de fiscaal meest voordelige structuur.

Naast het fiscale aspect kunnen ondernemingen het besluit tot reorganisatie nemen om:
• ondernemingsrisico’s te beperken
• meer flexibiliteit te creëren
• op groei te reageren
• een holdingstructuur op te zetten.

Binnen een holdingstructuur kunnen vennootschappen met een speciaal doel worden opgericht, zoals beheersmaatschappijen, werkmaatschappijen, overnameholdings en pensioen-B.V.’s.
De reorganisatie heeft al gauw fiscale gevolgen voor de directeur-grootaandeelhouder op het gebied van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting of de overdrachtsbelasting. Dat wil niet zeggen, dat er ook direct belasting betaald moet worden, want voor reorganisaties bestaan diverse fiscale faciliteiten.

Contracten
Kortom een onderneming, en daarmee de ondernemer, heeft continue te maken met risico’s en kansen. Niet alleen in tijden van ontwikkeling en groei, maar ook in tijden van tegenspoed staat Bornhof Finance ondernemers bij in alle juridische vraagstukken en problemen. 

Wij ondersteunen u verder in:
• contracten en algemene (leverings)voorwaarden
• opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
• beëindiging van huurovereenkomsten en ontruiming
• opstellen en beoordelen van arbeidscontracten
• opstellen en beoordelen van het concurrentie- en relatiebeding
• ondersteunen bij ontslag