Bornhof Finance

Zowel voor bedrijven als particulieren

Belastingen bedrijven
Belastingen en een (eigen) bedrijf. Deze combinatie zorgt altijd voor legio vraagstukken en hoofdbrekens. Bornhof Finance houdt zich dagelijks bezig met manieren om de druk bij u te verlichten, zodat u zich kunt richten op verkoop genereren en winst behalen. Wij bieden u op dit gebied diverse vormen van ondersteuning.

Iedere ondernemer heeft te maken met belastingaangiften. Wij nemen uw zorg uit handen en verzorgen allerlei aangiften voor u. U bent ervan verzekerd dat de door Bornhof Finance verzorgde aangifte voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dat zij tijdig bij de belastingdienst binnenkomt, en dat u adequaat geïnformeerd wordt over de voortgang van uw aangifteproces.

Aangifte doen?
Mocht u niet zeker weten of u überhaupt een aangifte moet doen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Wij verzorgen voor uw onderneming graag de volgende aangiftes:


Belastingen particulieren

Ook ondersteunen wij u bij het verzorgen van de aangiften van uzelf. Ook als particulier kunt u te maken hebben met complexe fiscale vraagstukken.

Als u een onderneming heeft, is de fiscale status van uw onderneming van invloed op uw fiscale privésituatie. Er zitten mogelijk fiscale gevolgen vast aan de keuzes die u als ondernemer maakt, zoals keuzes rond de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan. Het is daarom van belang dat u op de hoogte bent van uw fiscale rechten en verplichtingen.

Ook als u geen onderneming (meer) drijft maar een vermogen bezit, kan het nuttig zijn om uw belastingdeskundige te raadplegen. Vooral als het gaat om schenken en erven is het zeer verstandig de fiscale consequenties van de gemaakte keuzes goed in beeld te brengen. Wij helpen u daar graag bij.

Iedereen heeft te maken met belastingaangiften. Bornhof Finance neemt uw zorg uit handen en behandelt allerlei aangiften voor u. U kunt er daarbij op rekenen, dat de door ons verzorgde aangifte conform de wet- en regelgeving is, dat zij op tijd bij de belastingdienst binnenkomt en dat wij u adequaat op de hoogte houden over de voortgang van uw aangifteproces.

Ook als u niet zeker weet of u überhaupt een aangifte moet doen, kunt u altijd bij ons terecht.

Wij verzorgen graag de volgende aangiftesoorten voor u:
• inkomstenbelasting
• schenkingsrecht