Bornhof Finance

Wij denken graag met u mee

Bornhof Finance houdt zich niet alleen bezig met het achteraf samenstellen van de jaarrekening, maar kijkt ook naar de toekomst van uw onderneming. Zij denkt met u mee over de mogelijkheden en kansen van veranderde regelgeving en marktontwikkelingen. Hierbij kunt u ervan op aan dat wij zorgdragen voor een degelijke en deskundige kijk op uw financiële administratie.

Uiteraard vormt het opstellen van financiële administraties en het samenstellen, van de jaarrekeningen de basis van onze dienstverlening. Maar Bornhof Finance heeft ook de ambitie om verder te kijken en wil dichter bij uw onderneming staan.

Advies
Wij kennen u en uw bedrijf en zijn daarom in staat u optimaal te adviseren op allerlei aspecten van financiële dienstverlening. Zo helpen wij u graag bij de adequate inrichting van uw administratie en organisatie, op een manier die aansluit op uw strategische keuzes en voldoet aan de wet- en regelgeving. Tot onze werkzaamheden behoort tevens een uitgebreide analyse van de financiële informatie, die in uw jaarrekening is verwerkt. Ook verzorgen wij rentabiliteitsonderzoeken voor u, zetten we budgetterings- en kostprijssystemen op en assisteren we bij financieringsvraagstukken.

Elke besloten vennootschap (B.V.) dient ten minste de balans en de toelichting daarop te publiceren en ter inzage te leggen bij het handelsregister (KvK). Een B.V. dient omvangrijker en gedetailleerder informatie voor iedereen ter inzage te leggen, al naar gelang de groei van die B.V.. Daarbij horen ook een winst- en verliesrekening en de toelichting daarop.

Publicatiestukken opstellen
Wij stellen deze publicatiestukken voor u op, als onderdeel van onze werkzaamheden. Tevens zorgen wij ervoor dat u op de hoogte bent van uw publicatieplicht en dat de gepubliceerde informatie voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.